בית בהרצליה

בית בהרצליה

בית בהרצליה

בית בהרצליה

בית בהרצליה

בית בהרצליה

דירה בת"א